Medytacje

Podczas medytacji podłączasz się do źródła, które zawsze pragnie tylko Twego dobra. W tym szczególnym stanie jednoczysz się ze swoimi siostrami i razem zbliżamy się do świata, w którym to, co jest dla nas ważne, jest powszechnie szanowane. Medytując zmieniasz bieg rzeczy i podnosisz świadomość rodzaju ludzkiego.